Skip links

ERP Yazılım Geliştirme Çözümleri

ERP, “Kurumsal Kaynak Planlaması” manasına gelen “Enterprise Resource Planning” sözcüklerinden oluşur. ERP için, tüm veri ve organizasyon süreçlerinin tek bir noktaya entegre edildiği bir bilgi sistemidir diyebiliriz. Genelde ERP sistemleri, donanım ve yazılım da dahil olmak üzere bir dizi bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi, kurum içinde entegre edebilecekleri çeşitli işlevlerden aldıkları verileri saklamak için birleştirilmiş bir veritabanı kullanır.

Bu, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gerekli olan emek, makine, malzeme gibi kaynakların etkin kullanımını sağlayan entegre yönetim sistemlerine verilen ortak bir isimdir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm verilerini ve süreçlerini bir araya toplamayan veya toplamaya yardımcı olan, genellikle kullanımı kolay sistemlerdir. Klasik ERP yazılımı, işlem yapmak için çeşitli bilgisayar programlarını ve ekipmanlarını kullanır. ERP sistemleri, esas olarak çeşitli verilerin saklanabileceği entegre bir veritabanı kullanır.

Web sitemiz, deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır.